Chránená dielňa - SME CHRÁNENÉ PRACOVISKO

Zamestnáva vaša spoločnosť (platí aj pre štátnu správu a samosprávu) viac ako 20 zamestnancov? Poradíme Vám, ako ušetriť stovky EUR pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihom.

Využite ponuku chráneného pracoviska – Cherry Promotion s.r.o.

Reklamná agentúra Cherry Promotion s. r.o. je držiteľom štatútu chráneného pracoviska.
Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov je podľa § 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti je povinný zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 zákona v počte, ktorý predstavuje 3,2%, z celkového počtu jeho zamestnancov.
Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Na základe horeuvedeného Vám ponúkame splnenie tejto povinnosti v zmysle § 64a) citovaného zákona, a to:

  • Výberom reklamných a darčekových predmetov z našej ponuky a ich označovaním
  • výrobou darčekových setov
  • výrobou a kompletizáciou reklamných predmetov
  • výrobou a skladaním tlačovín
  • baliacimi službami

Povinnosť zamestnávať občanov zo zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnanie takýchto občanov napr. v chránených dielňach. Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutým je potrebné zadať zákazku vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. Celková cena práce napríklad v roku 2011 bola vyčíslená na 1034,27 € z toho 0,8 násobok činí nákup (pre rok 2012) vo výške 827 € + Dph (ak je firma platcom Dph). Využite našu ponuku a splňte si povinnosť danú štátom, prostredníctvom našej reklamnej agentúry.

V prípade že máte nejaké nezodpovedané otázky, stiahnite si FAQ k téme náhradného plnenia a chránenej dielne alebo nás len jednoducho kontaktujte a ochotne vám pomôžeme.